Geschreven op 28 juli 2009

 BELANGRIJKE INFO;

 Gebruik nooit middelen die vrij in de handel verkrijgbaar zijn om zelf kakkerlakken te verdelgen, u loopt het risico resistentie te veroorzaken waardoor uitroeien door een expert moeilijker zal worden en langer zal duren.
Vandaar dat u wel eens hoort zeggen, die beesten zijn niet uit te roeien.

 

-Professioneel kakkerlakken verdelging

Verdelgen MET GARANTIE,

 

De Allkill experts bewijzen het elke dag .

Verdelgen met GARANTIE staat op de bestelbon vermeld.

Professioneel kost altijd minder.

 

Prijzen voor verdelgen van kakkerlakken of andere insecten

-

ADVIES ;

  U kan rechtstreeks advies vragen aan een expert technieker.

<<<< Informatie uren; >>>>


Ma. tot Vr. van 9 tot 12.u / van 13 tot 20.u /Zat. van 9 tot 12.u. en van 13.u tot 18 .u.

INFO tel. 0475/389521

 

Interventie uren

Van Ma. tot Vr. van 8 uur tot 20.uur.

( Voor interventies op Zaterdag of zondag , afspraak maken tijdens informatie uren )

 

Bij een prille infestatie van kakkerlakken kan een Allkill expert u een doe het zelf pakket aanbieden.
zonder het risico resistentie te veroorzaken.


 Vlotte service. 

   GEEN KOSTEN voor een prijzenraming

 Zijn kakkerlakken de meest hinderlijke insecten ?

 

Kakkerlakken zijn vrijwel de  grootste insecten die we in onze huizen aantreffen. Ze hebben een voorliefde voor goed verwarmde ruimten. In huis treffen we kakkerlakken ook op de warmste plekken aan. Dit is op zich al een reden om alle voedingswaren op een koele plaats te bewaren. Kakkerlakken zijn lichtschuwe dieren die we meestal aantreffen op donkere plaatsen.

Indien men kakkerlakken overdag aantreft of in verlichte lokalen ziet rondlopen wijst dit op een grote infestatie. Het zijn vooral dieren die bacterien overdragen(salmonella)bijvoorbeeld. Kakkerlakken worden meestal in huisgebracht via verpakkingen die uit besmette lokalen komen,waar ook voedselbronnen in de nabijheid zijn. Dus: als het enigsins kan, moet men bergingen van verpakkingsmaterialen , palend aan voedselopslagruimten vermijden. In ieder geval voedselberging koel houden en indien opslag van verpakking en andere materialen aanpalend zijn , de temperatuur niet boven de 18 graden C laten komen, zo vermijd men ze.

 Een kakkerlak blijft nooit op te koele plaatsen. Er zijn echter uitzonderingen, een beknopte beschrijving van de verschillende, meest voorkomende kan je verder in ons blog vinden.

Hoe de bestrijding aangepakt wordt hangt af van het soort kakkerlakken waar we mee te maken hebben.

Levenswijze


Kakkerlakken zijn tamelijk primitieve insecten. Verreweg de meeste van de ca. 4000 soorten die al beschreven zijn leven in de vrije natuur.
Een kakkerlak komt vrijwel nooit met mensen in contact. Ook hier hebben we een kakkerlaksoort die in de vrije natuur leeft, het is de boskakkerlak. Hij kan goed vliegen en kan al vliegend soms in huizen binnenkomen, meestal zomerhuisjes in de natuurgebieden.

De in onze huizen voorkomende soorten kakkerlakken zijn pas in de loop der laatste eeuwen hierheen verscheept en zijn volkomen afhankelijk van onze verwarmde gebouwen.

Vandaar dat sinds we onze gebouwen met centrale verwarming zijn gaan verwarmen de kakkerlakken snel uitgebreid zijn en we ze meer en meer in huizen zien. En hoe meer we evolueren naar goed geisoleerde gebouwen, hoe meer broedplaatsen er kunnen zijn.

Elke soort kakkerlak die in onze bebouwen voorkomt stamt oorspronkelijk af uit tropische gebieden en hebben daarom veel warmte nodig. Ze bevinden zich voornamelijk op plaatsen waar min of meer dezelfde temperatuur heerst. Dit heb je meestal ook bij centrale verwarming.

Andere belangrijke oorzaken waardoor de kakkerlak zich hier verspreid is; toename van internationale handel en transport; verkorte transport en stapeltijden, containertransport, korte laadtijd, terugname van verpakkings materiaal en leeggoed, gebruik van voorafgebouwde bouwelementen met vele luchtschachten, toenemend gecentraliseerd verzendingssysteem.

Kakkerlakken volgen steeds een lokstof die in de faeces van andere kakkerlakken aanwezig zijn. De verspreiding in een gebouw gebeurt langs buizen, kabels en kokers. spleten van 0,5mm. zijn genoeg om de doorgang te verschaffen.
De verspreiding tussen gebouwen gebeurt passief door goederen, leveringen, leeggoed enz… Kakkerlakken eten alle mogelijk bereikbaar organisch materiaal; door de kauwende mond-werktuigen wordt dit materiaal tot papier verteerd. De kakkerlak heeft een voorliefde tot plantaardige en eiwitrijke producten.

SCHADE

Kakkerlakken zijn één van de voornaamste hygieneparasieten.
Ze zijn dragers van ziektekiemen die infektieziekten verwekken zoals: TBC, cholera, Typhus, Kinderverlamming, Hepatitis en andere talrijke infektieziekten die in ziekenhuizen wondinfecties veroorzaken.
Ze verspreiden ook kiemen die levensmiddelen bederven, met als gevolg voedselvergiftiging.
De kiemen kunnen zowel met de huid of door opname langs het darmkanaal wekenlang getransporteerd worden, daardoor zijn keukens in ziekenhuizen een bijzonder gevaar voor besmetting. Ook is er de psichische werking op de mensen bij hetzien van deze beestjes.

Soms kunnen we de diertjes niet zien. Toch moeten we er zeker van zijn met welke soort we te maken hebben. Iedere behandeling zal anders aangepakt worden omwille van het feit dat de structuur van elk gebouw anders is en de bemeubeling en de apparatuur in de te behandelen lokalen verschillen.

Een bestrijding tegen kakkerlakken zal in elk gebouw anders aangepakt worden om verschillende redenen. Voor men begint zal herkenning van het soort noodzakelijk en onmisbaar zijn. Er zijn vier soorten die in onze gebouwen het meest voorkomen:de Duitse , de Oosterse , de Amerikaanse en de Bruinbandkakkerlak. De Duitse is de meest voorkomende in ons land, de Oosterse  staat op de tweede plaats. Ze zijn lichtschuw, men treft ze bij klaarlichte dag weinig aan. Bij grote infestaties kan het toch gebeuren dat men ze aantreft , dit wijst erop dat er meer zijn dan er schuil-plaatsen zijn.
Kakkerlakken zijn overdragers van bacteriën, ze verontreinigen etenswaren en eetgerei in de keuken.

 De Oosterse kan men vinden in plaatsen van 16° tot 40 ° C. Men kan hem aantreffen in riolen en kan via de riolering tot bij een bakkersoven komen waar hij ook zal gedijen. Hij past zich overal aan. Men noemt hem soms de bakkerstor.

De Amerikaanse verkiest een warm en vochtig milieu en komt daardoor veel minder voor in onze gebouwen. Zwembaden kunnen een goed milieu voor ze zijn , en indien er eetgelegenheden aanpalend aan het zwembad zijn vinden ze er altijd voedsel.

De Bruinband  verstopt zich niet zo diep als de andere soorten, hij is te vinden achter kasten of schilderijen. Hij is ook minder lichtschuw dan de andere soorten.

Ze kunnen gedurende een maand zonder voedsel blijven verder leven en zich dan nog voortplanten. Ze behoren tot het sterkste ongedierte ter wereld.

Zonder degelijke opleiding zal men er niet in slagen ze uit te roeien en een zware infestatie in een gebouw te bestrijden. Als men de structuur van het gebouw niet doorziet en de gewoontes van de soort waarmee men te maken heeft niet kent, begint men aan een oorlog zonder wapens, op goed geluk, wat meestal slecht afloopt.

 Goed opgeleide specialisten bij ALLKILL moeten nauwlettend werken om ze totaal te doden. Een appartementsgebouw waarvan meerdere of alle appar-tementen besmet zijn moet men normalerwijze volledig behandelen. Toch kunnen we garanderen dat uw appartement volledig kakkerlakvrij zal zijn na een behande-ling. Indien de andere bewoners niets ondernemen zal de behandeling eenmaal per jaar herhaald moeten worden om ze buiten  te houden uit uw appartement. Wij kunnen een overeenkomst maken zodat u het jaar rond kakkerlakvrij blijft met garantie, de garantie moet op de bestelbon vermeld zijn.

Zelfs als de buren iets ondernemen garandeert het u nog niet, dat bij sommige mensen de levensgewoonten zo zijn, dat er zich op korte tijd een nieuwe besmetting voordoet.U hoeft zich daar helemaal geen zorgen over te maken, bij u zal het kakkerlakvrij blijven, we bewijzen het elke dag.

De duitse kakkerlak

Deze kakkerlak is de  meest algemene soort in Belgie. De optimale ontwikkelings temperatuur is tussen 25° C en 30°C. Ze overleven lange vriestemperaturen niet. Ze verstoppen zich in donkere plaatsen, kieren en spleten, holle ruimten, in plafonds en lambriseringen, on keukenkasten en keukentoestellen. Het zijn lichtschuwe dieren. Wanneer ze tijdens de dag te zien zijn wijst dit op een zware besmetting omdat er schuilplaatsen te weinig zijn om iedereen te herbergen(het teritorium wordt door de anderen afgebakend, ze kunnen zich nog moeilijk verstoppen.

Ze komen voor op vele plaatsen,zowel in woningen, winkelcentra, hotels, scholen, fabrieken, schepen, stortplaatsen enz. <<<<nette en goede hygiene geeft niet altijd de zekerheid om geen besmetting op te lopen. Het is voldoende dat bijvoorbeeld één bewoner van een gebouwenblok de bron is van infestatie om binnen een korte tijd het volledige complex te besmetten.
Ze verspreiden zich via afvoerbuizen, ventilatiekanalen, elektriciteitsnet, sanitaire doorvoerschachten enz.

De wijfjes produceren tijdens hun leven tot 8 eipakketten die telkens meer dan 30 eitjes bevatten, die ze pas één dag voor het uitsluipen van de larven ergens willekeurig afzetten.
Een eipakket bevat tussen de 30 en 40 eieren. Eipakketten worden via verpakkingen met transport soms overgedragen over vele kilometers op korte tijd.

Algemeenheden  betreffende de duitse kakkerlakken

Ontwikkeling bij 30°C:
– Incubatie(ontwikkeling eieren): 2 à 5 weken
– Juveniel(larve): 38-63 dagen
– Adult(volwassen insect):ong.5 maanden
– Generatie: 88 dagen
– Volledige cyclus: minimum 2 maanden

Ontwikkeling bij minder dan 30°C
– Incubatie:17 dagen
– Volledige cyclus: 7 maanden

Voedsel:
Alleseter, met een voorkeur voor:
– Vochtrijke suikerhoudende producten.

-

    Info ; tel. 0475/389521  ( zie informatie uren, hier bovenaan)   

-

ALLKILL     GARANTIE      KAKKERLAKKENBESTRIJDING
-

Geen slogan, alle behandelingen onder garantie worden op de bestelbon vermeld.

De techniekers van Allkill zijn professionele experten.

Alle behandelingen worden met de nieuwste producten en de veiligste methoden uitgevoerd.

De experten lossen uw problemen in zeer korte tijd op en garanderen u een succesvolle uitvoering.

Alle medewerkers van Allkill hebben jarenlange ervaring in ons vak en zijn zich zeer bewust van de verantwoordelijkheid die ze bij de klant hebben.

De expert die bij u langs komt is ook de uitvoerder van het probleem die zich bij u voordoet.
Eén medewerker per uitvoering bespaart u tussen 30 à 50% (afhankelijk van de grote van order) bij enkelvoudige interventies.
(Het merendeel van de problemen worden opgelost in één enkelvoudige interventie).

Bestrijding van ongedierte.

GEEN DOORLOPENDE OF BINDENDE CONTRACTEN  

               WIJ GARANDEREN_KWALITEIT_AAN DE BESTE PRIJS

                Allkill is een Familiebedrijf met alleen ervaren vakmannen die stuk voor stuk als zelfstandige expert  optreden.

 De grootste service in O.VL en W.VL.

 Wij bewijzen het elke dag.

                                                                Firma Allkill  Expert insectenbestrijder